Personvern

Personvernerklæring

Våre plikter etter personvernlovgivningen

Behandling av personopplysninger i Norge er hovedsakelig regulert i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven og regnskapsloven gir også regler for hvordan personopplysninger skal behandles og oppbevares. Personvernlovgivningen skal blant annet sikre at personopplysninger kun samles inn til formål som er saklig begrunnet i virksomheten, og at opplysningene som behandles er tilfredsstillende sikret i våre systemer (informasjonssikkerhet).

Mallorcautleie forplikter seg til å ivareta personvernet for våre kunder, ansatte, samarbeidspartnere og leverandører, og personopplysningene vil til enhver tid behandles i samsvar med våre interne rutiner og personvernregelverket. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi behandler informasjonen du gir oss når du gjør en avtale med oss. Du finner mer informasjon om personvern på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no

Ansvarlig for behandling av dine personopplysninger

Den behandlingsansvarlige etter personopplysningsloven er den som har ansvar for at dine personopplysninger behandles i samsvar med personopplysningsloven. Daglig leder i Mallorcautleie er behandlingsansvarlig.

Mallorcautleie har unevnt et personvernombud som skal føre kontroll med at personvernregelverket etterleves, og er kontaktperson for våre kunder og Datatilsynet i spørsmål vedrørende personvern.

Mallorcautleies behandling av personopplysninger

Personopplysninger skal bare samles inn og behandles til uttrykkelig angitte og legitime formål som er saklig begrunnet i virksomheten. Vi samler inn opplysninger om deg for å administrere og følge opp din bestilling og for å gjennomføre fakturering. Dette omfatter opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, antall reisende, antall barn og alder på barna.

Vi behandler også personopplysninger om våre samarbeidspartnere og leverandører for å oppfylle avtalen, f.eks. navn på kontaktperson i virksomheten, e-postadresse og telefonnummer.

Mallorcautleie vil alltid sørge for at personopplysninger blir behandlet forsvarlig og sikkert og at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene dine. Personopplysningene skal slettes så snart formålet med behandlingen er oppfylt, med mindre annen lovgivning pålegger videre oppbevaring, f.eks. bokføringsplikt.

Vi benytter eksterne leverandører (databehandlere) til drift av våre it systemer, som behandler personopplysninger på vegne av Mallorcautleie. Alle leverandører har etablert sikkerhetstiltak og signert databehandleravtale som sørger for at opplysningene dine er beskyttet.

Opplysningene om våre kunder blir kun utlevert til våre samarbeidspartnere i den grad det er nødvendig for å oppfylle avtalen med kunden.

Dine rettigheter etter loven

Du har til enhver tid rett til å be om innsyn i dine personopplysninger. Dersom du mener at opplysningene vi har registrert om deg er feil eller mangelfulle, har du rett til å be om at de rettes eller slettes. Dersom du har spørsmål om personvern eller ønsker å utøve dine rettigheter etter loven, kan du ta kontakt med personvernombudet vårt: [email protected].

Alle henvendelser skal besvares snarest mulig og senest innen en måned etter at vi mottok henvendelsen din.

Compare listings

Compare